Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Naíonáin BheagaJunior Infants

8 Samhain 2016

Taispeántas na Naíonáin 

Tá cáilíní & buachaillí beaga iontacha againn i rang na naíonáin. Tá siad socraithe síos ‘sna ranganna éagsúla agus ní chreidfeadh sibh an Ghaeilge atá acu cheana féin.

Chuir siad cur i láthair beag ar siúl dá dtuismitheoirí díreach roimh bhriseadh na Samhna de na rannta agus na hamhráin atá foghlamtha acu ó thosaigh siad ar scoil i Meán Fómhair.

Bhí siad ar fheabhas ar fad agus bhí a gcuid tuismitheoirí agus  múinteoirí fíor-bhródúil astu.

8 Samhain 2016

Taispeántas na Naíonáin 

We have a wonderful group of cailíní & buachaillí in junior infants. They have settled into school and their respective classes & you wouldn’t believe how much Gaeilge they have already.

They put on a small performance for their parents just before the mid-term break of the poems and the songs they have learnt since starting in school in September.

They were absolutely fantastic and their parents and múinteoirí were so proud of each and every one of them.