Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Spórt & SpraoiSpórt & Spraoi

Meitheamh 2017

Bhí seachtain ‘Spórt & Spraoi’ againn sa scoil ag tús mí Meitheamh. Eagraíodh imeachtaí Spóirt agus Spraoi do ranganna uile na scoile i gcaitheamh na seachtaine.

I measc na n-imeachtaí a eagraíodh bhí stáisiúin gníomhaíochtaí spóirt, cluichí craiceáilte, siúlóid ranga, siúlóid sléibhe, turais ranga, caisleán preabach, tarraingt téide, yóga, rásanna spóirt agus a lán eile.

Bhí na páistí soar ó obair bhaile an tseachtain sin freisin rud a thaitin go mór leo at fad!

Bhí an t-ádh linn don chuid is mó ó thaobh na haimsire de cé go raibh orainn Lá Spóirt R1 go R6 a chur ar athló at an Déardaoin de bharr na droch aimsire.

Bhaineamar ar fad an-taithneamh go deo as an tseachtain cé go rabhamar traochta at fad faoin am gur tháinig 2.30pm at an Aoine!

Meitheamh 2017

A ‘Fun for All Week’ of sport and activities was held at the start of June. Sports activities were held throughout the week for all the classes in the school.

Included in the activities were sports stations, fun games, class walks, hill walking, class tours, bouncy castles, tug of war, yoga, sports day and much more.

 The children had no homework during the week which was much appreciated the children and their parents!

We were quite lucky as far as the weather was concerned except for the Thursday when we had to postpone our Sports Day for R1 to R6 due to bad weather.

The week was enjoyed by all involved although we were all extremely tired by the time 2.30pm came on Friday!