Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Bácáil R5A 2018

24 Meán Fómhair 2018

Bhain R5A úsáid as na húlla breátha a d’fhás ar na crainn úll atá ar chúl na scoile chun Pióga Mhionbhruair Úll a bhácáil. D’oibrigh siad i mbeirteanna, ag meá comhábhair, ag criathrú plúr, ag cuimilt ime & plúr le chéile le mionbhruair a dhéanamh, ag bearradh agus ag gearradh na húlla agus ag baint an croí astu. Bhí ríméad orthu ag dul abhaile le pióg bhlasta ag deireadh an lae. 24 Meán Fómhair 2018

R5A used the apples that grew on the apple trees we have at the back of the school to make Apple Crumbles. They worked in pairs, measuring out all the ingredients, sifting the flour, rubbing the flour and butter into a fine crumb, peeling, coring and slicing apples. They were delighted to go home at the end of the day with their very own Apple Crumbles.