Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Cór na nÓg 2019

27 Márta 2019

Ghlac daltaí R5 agus R6 páirt i gceolchoirm Cór Náisiúnta na nÓg (cór le os cionn 500 páiste) sa Lárionad Náisiúnta Chispheile i dTamhlacht  ar an gCéadaoin 27 Márta 2019.


Chan na páistí réimse leathan 15 amhrán ó ‘Ave Maria’ le Bach go ‘Starman’ David Bowie. Amhráin aon-pháirt, dhá pháirt agus trí pháirt i dteangacha éagsúla – Gaeilge, Béarla, Laidin, Laidin meánaoiseach, Hebrew agus Swahili!

Bhí an-oíche go deo ann agus bhain gach éinne a bhí ann sár-thaitneamh as an gceolchoirm.

Cór Náisiúnta na nÓg

Clár córach scoil-bhunaithe do páistí bunscoile is ea Cór Náisiúnta na nÓg. Foghlaimíonn daltaí ó ranganna 4, 5 nó 6 clár comónta amhrán a luíonn isteach go han-mhaith le curaclam ceoil ag léibéal sinsearach na bunscoile.

Is iad  Órla Gillan, Anne Purcell and Mairéad Déiseach, stiúrthóirí ceoil Cór N áisiúnta na nÓg, a roghnaíonn agus a ullmhaíonn an clár amhrán agus déanann siad na múinteoirí a thraenáil ar chúrsaí samhraidh leis an clár a mhúineadh do na daltaí.

Foghlaimíonn na páistí an clár amhrán ina scoileanna féin agus ansin tagann siad le chéile le scoileanna áitiúla faoi thrí sa bhliain faoi stiúir Stiúrthóirí Cúnta Ceoil.

Glacann gach dalta páirt i gceolchoirm réigiúnach agus glacann céatadán áirithe de na daltaí sin páirt i gceolchoirm náisiúnta sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath.

27 Márta 2019

The pupils from R5 & R6 sang in the National Children’s Choir, Dublin Regional Concert in the National Basketball Arena Tallaght on Wednesday the 27th of March.

 

They sang a wide repertoire of 15 songs ranging from Bach’s ‘Ave Marie’ to David Bowie’s ‘Starman’. The choir was accompanied by an orchestra as they sang in unison, two-part and three-part harmony!  The repertoire contained sogs in Irish, English, Latin, Medieval Latin, Hebrew and Swahili!

The audience were treated to a great evening of music & song. A wonderful evening was had be all.

The National Children’s Choir

The National Children’s Choir is a school-based choral experience for primary school children. Affiliated pupils from 4th, 5th or 6th classes in Irish Primary Schools learn a common repertoire of songs that more than satisfies many objectives of the music programme at the senior end of the primary school.


The programme is selected and prepared by the NCC’s three Musical Directors, Órla Gillan, Anne Purcell and Mairéad Déiseach, who then train teachers at a Summer Course to deliver the programme to their pupils.

The children learn the repertoire in their own schools, taught by their own teachers, and join with other local schools three times a year to rehearse these songs with one of our Assistant Musical Directors.

Every child participates in a local concert, and a percentage of these children then perform in the National Concert Hall, Dublin under the baton of the musical directors.