Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Féile na Nollag R1/R2 2018

13 Nollaig 2018

Rang a hAon & Rang a Dó

Gáirdín an tSonais

Lá amháin bhí Clíona & Colm ar cuairt ag Mamó. Bhí gáirdín álainn ag Mamó. Thug sí Clíona agus Colm amach agus síos an cosán go dtí an gáirdín. Bhí balla ard mórthimpeall air. Tháinig siad go dtí doras beag uaine. ‘Tá sé istigh ansin,’ arsa Mamó, ‘Gáirdín an tSonais.’ ‘Gáirdín an tSonais!’ arsa Clíona agus Colm agus iontas orthu. ‘Is ea,’ arsa Mamó, ‘Gáirdín an tsonais. Agus cuimhnigí, áit ar bith a mbíonn sonas, bíonn draíocht ann freisin!’. ‘Ó….’ arsa Clíona agus Colm. ‘Téigí isteach agus bainigí taitneamh as. Feicfidh mé sibh ar ball.’

Agus chuaigh siad isteach……….


13 Nollaig 2018

Rang a hAon & Rang a Dó

Gáirdín an tSonais

Lá amháin bhí Clíona & Colm ar cuairt ag Mamó. Bhí gáirdín álainn ag Mamó. Thug sí Clíona agus Colm amach agus síos an cosán go dtí an gáirdín. Bhí balla ard mórthimpeall air. Tháinig siad go dtí doras beag uaine. ‘Tá sé istigh ansin,’ arsa Mamó, ‘Gáirdín an tSonais.’ ‘Gáirdín an tSonais!’ arsa Clíona agus Colm agus iontas orthu. ‘Is ea,’ arsa Mamó, ‘Gáirdín an tsonais. Agus cuimhnigí, áit ar bith a mbíonn sonas, bíonn draíocht ann freisin!’. ‘Ó….’ arsa Clíona agus Colm. ‘Téigí isteach agus bainigí taitneamh as. Feicfidh mé sibh ar ball.’

Agus chuaigh siad isteach……….