Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Feis Átha Cliath 2019

15 Bealtaine 2019

Bhí an-lá go deo ag daltaí Ghaelscoil Thaobh na Coille amuigh sa Chlasach i nCluain Tarbh ar an gCéadaoin 15 Bealtaine agus iad ag iomaíocht i bhfeis rince Feis Átha Cliath.  Comórtas rince foirne do bhunscoileanna í seo agus bhí daltaí ó 6 bhunscoil éagsúil san iomaíocht. Ghlac daltaí na scoile páirt i dtrí chomórtas: Corr Ceathrar R3/R4, Cor Ceathrar R5/R6, & an Cor Ochtar R5/R6.

64 dalta ar fad ó ranganna 3, 4, 5 agus a 6 a bhí ag rince ar son na scoil sa bhfeis. Bhí ríméad ar na páistí agus na múinteoirí agus iad ag filleadh chun na scoile agus an 1u áit buaite acu ’sna trí chomórtas ina ndearna siad iomaíocht, an 2u áit i ndá cheann acu mar aon leis an t-uafás boinn eile!

Míle buíochas lenár múinteoir iontach rince Nuala Ní Eochaidh as an obair ar fad a dhéanann sí leis na páistí agus as an t-am breise a chaitheann sí leis na daltaí á n-ullmhú don Feis.


15 Bealtaine 2019

The pupils of Gaelscoil Thaobh na Coille had a wonderful day in the Clasach in Clontarf on Wednesday the 15th May where they were competing in the Irish dancing feis ‘Feis Átha Cliath’. This is a figure dancing competition for primary schools. Our pupils competed in 3 competitions: the Four-Hand Reel for R3/R4, the Four-Hand Reel for R5/R6 & the Eight-Hand Reel for R5/R6.

64 pupils in all from 3rd, 4th, 5th & 6th class in Gaelscoil Thaobh na Coille danced in the feis. The pupils and the teachers were delighted and excited to return to the school after being placed 1st in all three competitions, 2nd in two of the competitions, as well as numerous other placings in each of the competitions.

Míle buíochas to our wonderful múinteoir rince Nuala Ní Eochaidh for all the work she does with the children and for the extra time she puts into preparing the children for the Feis.