Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Craobh Peile 2019


23 Deireadh Fómhair 2019

Bhain foireann peile na gcailíní craobh sciath Roinn 1 Cumann na nBunscol agus iad ag imirt in aghaidh na scoileanna is mó agus is fearr peile sa chondae. Ócáid íontach speisialta ab ea í agus bhí pobal na scoile an-bhródúil as na cailíní as Páirc an Chrócaigh a bhaint amach sa roinn an-dúshlánach seo. Éacht íontach déanta ag na cailíní agus a mbainisteoir An Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh.

  

Imríodh Craobh Sciath Austin Finn i bPáirc an Chrócaigh ar an gCéadaoin seo an 23 Deireadh Fómhair ag 11.10am. Scoil Náisiúnta an Easpaig Ó Gealbháin, Teampall Óg, scoil dhá oiread chomh mór linn féin a bhí san iomaíocht linn agus cluiche deacair, dúshlánach, a bhí ann. Bhí Scoil Náisiúnta an Easpaig Ó Gealbháin go mór chun tosaigh don chéad cúig nóiméad déag ach chuir cailíní Thaobh na Coille gach a raibh acu isteach san imirt uaidh sin ar aghaidh agus chríochnaigh siad ar chomhscór ar shéide na feadóige ag leath am (TnC 1.03 v 0.06 BG).

Lean siad orthu mar an gcéanna sa dara leath agus mhéadaigh siad an bearna a bhí idir an dá fhoireann gur chríochnaigh siad le bua íontach agus 4 phointe chun tosaigh. Taobh na Coille 4.04 V 2.06 SN an Easpaig Ó Gealbháin

  

Thaisteal daltaí R3 go R6 go Páirc an Chrócaigh ar an lá le tacaíocht a thabhairt don fhoireann agus bhíodar le cloisteáil ag screadaíl ar bharr a ngutha leis na cailíní a ghríosadh san imirt.


Míle, míle buíochas leis an Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh (bainisteoir), an Múinteoir Katie Grimes agus Turlach Ó Meachair (Daidí Aoibheann & Saoirse) as ucht an traenáil a rinne siad leis an bhfoireann le dhá mhí anuas.

Katie Fitzpatrick – Peileadóir Bhaile Átha Cliath – Seaimpíní 2019

Grianghraif thuas le Donall Farmer (DJF Photos) Daid  Daniel Mac Scolóige R1B

An Corn ar ais i dTaobh na Coille

23 Deireadh Fómhair 2019

The girls’ football team reached the Cumann na mBunscol Division 1 shield final – playing against the biggest and best footballing schools in the county. This was a truly special occasion and the entire school community was extremely proud of the girls for making it to the final in this competitive and challenging division. What a wonderful achievement for the girls and their trainer an Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh.

  

The Austin Finn Shield Final was played in Croke Park at 11.10am on Wednesday 23rd October. Gaelscoil Thaobh na Coille took on Bishop Galvin NS, Tempelogue, a school double our size and played a tough and challenging match. Bishop Galvin NS dominated the first 15 minutes of the match but Taobh na Coille pulled out all the stops and fought back to finish level at half time (TnC 1.03 v 0.06 BG).

There was no going back in the second half and Gaelscoil Thaobh na Coille stretched ahead, widening the gap between both teams and finishing with a great win and a 4 point lead. Taobh na Coille 4.04 V 2.06 Bishop Galvin

  

 Pupils from R3 to R6 travelled to Croke Park on the day to support their team and their voices could be heard above the crowds as they encouraged the girls on the pitch.

 Míle, míle buíochas to An Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh (bainisteoir), An Múinteoir Katie Grimes and Turlach Ó Meachair (Daidí Aoibheann & Saoirse) for all the time they have put into training the girls since September.

Katie Fitzpatrick – 2019 Dublin Football Champion

Photos above taken by Donall Farmer (DJF Photos)  Dad of Daniel Mac Scolóige R1B

Delighted to bring the Cup home to Taobh na Coille