Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Tinreamh

Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí / chaomhnóirí a chur in iúl don scoil nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil.

Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí litir mhíniúcháin a sheoladh chun na scoile nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil de bharr tinnis nó eile.

Má bhíonn  dalta as láthair 20 lá sa scoil bhliain is gá don scoil é sin a chur in iúl don Oifigeach Leas Pháistí.

Ní scaoilfear dalta ar bith ón scoil  i rith am scoile gan nóta míniúcháin ón tuismitheoir / caomhnóir.

Parents / guardians are required to inform the school if their child is to be absent from school.

Parents / guardians are asked to explain in writing why their child has been absent from school be it due to illness or other.

The school is required to inform the Educational Welfare Officer if a pupil is absent from school for 20 days in any school year.

No pupil will be released from school during the school day without the written permission of his/her parent/guardian.