Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Cosaint Sonraí

Baineann an polasaí seo le conas mar a dhéantar sonraí pearsanta do dhaltaí, do bhaill fóirne agus d’éinne eile lena ndéanann an scoil gnó (m.sh. tuismitheoirí, baill ón mBord Bainistíochta srl.) a choimeád agus conas mar a dhéantar na sonraí seo a chosaint. Déanann an Polasaí seo plé ar choimeád agus ar chosaint sonraí atá cláraithe ar pháipéar agus atá cláraithe ar an ríomhaire.

Tá athbhreithniú iomlán déanta ar Pholasaí um Chosaint Sonraí na scoile de réir na hachtanna um Chosaint Sonraí 1998 go 2018 & Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí an AE(RGCS). Rinne Bord Bainistíochta na Scoile faomhadh ar Pholasaí um Chosaint Sonraí ag cruinniú de chuid an Bhoird ar an 17/09/2018.

Is féidir an Polasaí um Chosaint Sonraí a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc seo thíos:

Polasaí um Chosaint Sonraí 2018

GDPR Ráiteas PríobháideachasThis policy deals with how personal data of pupils, staff members and other partners with whom the school deals with (for example, parents, members of the Board of Management etc.) is stored and protected. This policy deals with data which is both stored on paper and on computers.

The school’s Data Protection Policy  has been reviewed and updated in line with the Data Protection Acts 1998 to 2018 & the EU General Data Personal Regulation (GDPR). The updated policy was ratified by the school’s Board of Management at a meeting that was held on the 17/09/2018.

The  Data Protection Policy document can be read in its entirety by clicking on the link below:

Polasaí um Chosaint Sonraí 2018

GDPR Ráiteas Príobháideachas