Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Cruinnithe Tuismitheoirí & Múinteoirí

Cruinnithe Tuismitheoirí / Múinteoirí

Cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí/chaomhnóirí teacht isteach chun na scoile chun deacrachtaí nó fadhbanna atá ag a bpáiste a phlé leis an múinteoir nó leis an bpríomhoide.

Iarrtar ar an  tuismitheoir/caomhnóir coinne a dhéanamh roimh ré ionas go mbeidh an múinteoir agus an tuismitheoir / caomhnóir in ann cúrsaí a phlé gan aon chur isteach.

Má tá teachtaireacht le tabhairt ag tuismitheoir / caomhnóir don múinteoir nó do pháiste le linn an ranga, iarrtar go ndéanfaí é trí Ghaeilge.

Eagraítear cruinnithe aonair tuismitheoirí / múinteoirí sa chéad téarma.

Seoltar tuairisc scríofa chuig tuismitheoirí / caomhnóirí i Mí an Mheithimh.Parent / Teacher Meetings

Parents / guardians are welcomed to the school to discuss with the class teacher or principal any difficulties or problems their child might be having.

We do ask that an appointment be made beforehand so that the teacher and parent / guardian may meet in private without being disturbed.

If a parent / guardian has a message for the teacher or a child during class time, we ask that it be relayed “as Gaeilge”.

Individual parent / teacher meetings are organised in the first term.

Individual written reports are sent to the parents at the end of June.