Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Lón Scoile

Lón na bPáistí

Moltar ceapairí, torthaí agus deoch a bheith mar lón scoile ag na daltaí. Ní cóir milseáin, seacláid, brioscáin phrátaí, iógairt nó deochanna milse a bheith mar lón scoile. Ní ceadaítear do na daltaí a bheith ag roinnt lón lena chéile (ar chúiseanna sláinte)

Am Sosa

Bíonn dhá shos spraoi ag na daltaí gach lá. Sos 10 nóiméad ag a 10.30 a.m. agus sos 30 nóiméad ag a 12.00 mean lae. Itheann na daltaí an lón sula dtéann siad amach ag súgradh.Pupil’s Lunch

We recommend that the pupils bring sandwiches, fruit and a drink to school for their lunch. Sweets, chocolate, crisps, yogurt or fizzy drinks should not be brought to school for lunch.  Pupils are not allowed to share their lunches (for health reasons).

 

Break Times

The pupils have two breaks during the day. A ten minute break at 10.30 a.m. and a thirty minute break at 12.00 noon. The children eat their lunch before going out to play.