Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Téacsleabhair Scoile

Cuirtear na leabhar-liostaí don scoilbhliain dár gcionn ar fáil sa triú téarma.

Is iad na múinteoirí a roghnaíonn na téacsleabhair.

Is féidir na leabhair scoile a cheannach tríd an scoil.

Iarrtar ar na tuismitheoirí / caomhnóirí costas na leabhar a thabhairt chun na scoile ar laethanta faoi leith agus ordaíonn an scoil na leabhair ó na soláthróirí.

Faigheann na daltaí na leabhair i mí Méan Fomhair nuair a fhilleann siad ar an scoil.

Is féidir leis na tuismitheoirí / caomhnóirí na leabhair a cheannach iad féin más mian leo

Bíonn scéim iasachta i gceist leis na leabhair léitheoireachta, Gaeilge agus Béarla, ó rang na naíonáin

shinsearcha go dtí rang a dó. Lorgaítear leathchostas na leabhar air seo.

Iarrtar ar thuismitheoirí / caomhnóirí na leabhair ar fad a chlúdach agus ainm iomlán an pháiste a scríobh orthu i nGaeilge.

 

Fágtar na leabhair ar scoil den chuid is mó, ach amháin leabhair a bheidh ag teastáil ó na daltaí don obair bhaile agus na leabhair léitheoireachta.Book lists for the coming school year are circulated in the third term.

The teachers decide what textbooks are to be used.

The books may be bought through the school.

Parents / guardians are asked to pay for the books on specified days so that the school may place an order with the suppliers.

The pupils get their new books in September.

Parents / guardians can make their own arrangements to get the schoolbooks if they so wish.

We operate a loan scheme for the Irish and English readers from senior infants to second class. The cost is half the cost of the books.

Parents / guardians are asked to cover their child’s books and to write their full name in Irish on the cover.

School books are left in school with the exception of readers and books the pupil may need to complete his/her homework.