Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Éide Scoile Suirbhé

Buíochas leis na tuismitheoirí ar fad a chomhlánaigh an Suirbhé Éide Scoile – 75% de thuistí na scoile.

Achoimre ar Thorthaí an Suirbhé

Deir  96% de thuismitheoirí na scoile gur mhaith leo go mbeadh éide scoile ag Gaelscoil Thaobh na Coille.

Deir 76% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leis an t-éide scoile atá ag Gaelscoil Thaobh na Coille  faoi láthair.

Deir 74% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an ngeansaí/cairdeagan le suaitheantas bróidnéirithe atá ag Gaelscoil Thaobh na Coille faoi láthair.

Deir 78% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an gculaith spóirt le suaitheantas ar atá ag Gaelscoil Thaobh na Coille faoi láthair.

Deir 82% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an bpirilín/filleadh beag breacán mar chuid d’éide na gcailíní faoi láthair.

Deir 85% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an rogha na baill éadaigh cineálach a cheannach ó do rogha siopa agus na baill éadaí saindeartha den a cheannach ó sholáthróir éide scoile ar leith.

Ar an mbonn sin ní bheith aon athrú á dhéanamh ar an éide scoile faoi láthair.

Tuilleadh eolais & torthaí iomlána an tSuirbhé le feiceáil sa cheangaltán iniata.

Suirbhé Éide Scoile 2014

3 Márta 2014Thanks to all the parents who completed the School Uniform Survey – 75% of the parent body.

Summary of Survey Findings

96% of parents say that they want a school uniform for Gaelscoil Thaobh na Coille.

76% of the parents say they are happy with the school uniform we have at present in Gaelscoil Thaobh na Coille.

74% of the parents say that they are happy to continue with the crested jumper/cardigan Gaelscoil Thaobh na Coille has at present.

78% of the parents say that they are happy to continue with the crested tracksuit Gaelscoil Thaobh na Coille has at present.

82% of parents say that they are happy to continue with the tartan pinafore/kilt the girls wear as part of their school uniform at present.

85% of parents say that happy to continue to have the choice of buying generic items of the school uniform from the store of your choice and buying bespoke items of the uniform from a specified school uniform supplier?

Based on the above findings there will be no changes made to Gaelscoil Thaobh na Coille’s  school uniform.

For more detailed survey results see the attachment below.

School Uniform Survey 2014

3 Márta 2014