Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Múinteoirí

Cad a tugtar ar  na Múinteoirí?

Úsáidtear ainmneacha iomlána na múinteoirí sa scoil.

i.e. An Múinteoir Máire Ní Bhroin

Úsáideann na páistí sloinne an mhúinteora agus iad ag labhairt le nó faoin múinteoir.

i.e. An Múinteoir Ní Bhroin

 

Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí an fhoirm seo a úsáid os comhair na ndaltaí nó ag ócáidí  foirmeálta. Nuair is teagmháil aonair nó phearsanta atá i gceist idir mhúinteoir agus tuismitheoir / caomhnóir, úsáidtear ainmeacha baiste.How the Teachers are Addressed

The teachers are addressed by their full names.

i.e. An Múinteoir Máire Ní Bhroin

The pupils address the teachers by their surnames when talking to them or about them.

i.e. An Múinteoir  Ní Bhroin

 

Parents / guardians are asked to use this version /form of the name in front of pupils or at formal occasions. However where a parent/guardian is speaking privately or personally with a teacher, first names are used.