Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Úsáid Inghlactha Idirlín

Is é aidhm an Pholasaí Úsáide Inghlactha a chinntiú go bhfaighidh daltaí buntáistí as na deiseanna foghlama as acmhainní idirlíon na scoile ar bhealach sábháilte agus éifeachtach. Féachtar ar úsáid agus rochtain idirlíon mar acmhainn agus mar phribhléid scoile. Mura gcomhlíontar polasaí úsáide inghlactha (PÚI) na scoile tarraingeofar siar an phribhléid seo.

Déanadh athbhreithniú & uas-dátú ar an bpolasaí úsáide inghlactha (PÚI) i Mí Deireadh Fómhair 2014. Pléadh é go mion leis an bhfoireann agus leis an mBord Bainistíochta lena chinntiú go raibh tuiscint iomlán ag gach duine ar a raibh ann agus go rabhadar sásta na coinniallacha atá leagtha amach sa pholasaí a chomhlíonadh.

 Tá sé i gceist go ndéanfar athbhreithniú rialta ar an bpolasaí seo go háirithe má thagann aon athraithe nó fadhbanna nua chun cinn.

Is féidir Polasaí Úsáid Idirlín na Scoile a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc seo thíos:

Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín GTnC

The aim of this Policy on Acceptable Use of the Internet is to ensure that pupils will benefit from learning opportunities offered by the school’s Internet resources in a safe and effective manner. Internet use and access is considered a school resource and privilege. If the school’s Acceptable Use Policy (AUP) is not adhered to this privilege will be withdrawn.

The school’s AUP (which was first written in March 2006) was revised and up-dated in October 2014. It was discussed in detail at staff and Board of Management level so that everyone was clear about what it entailed and that the conditions of use were understood and accepted by all.

It is envisaged that school and parent representatives will revise the AUP on a regular basis especially as the internet changes and develops and new implementation issues arise.

The school’s Policy on Acceptable Use of the Internet can be read in its’ entirety by clicking on the link below:

Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín GTnC