Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Naíonáin Shinsearacha

2015/2016

Scéal beag ó rang N2A

Is cara mór le daltaí Gaelscoil Thaobh na Coille é an Garda Pat Cullen a tháinig isteach ar cuairt go Rang N2 ar an Déardaoin 8ú Deireadh Fómhair 2015.

Thaispeáin sé a éide (uniform) agus a hata dúinn. Bhí dornaisc (hand cuffs),  bata (baton) agus radio aige freisin. Nuair a chroith sé an bata beag dubh mhéadaigh sé  (it enlarged) agus bhí ionadh  ar na daltaí (the pupils were surprised) cé comh trom (heavy) is a bhí sé.

Bhí moltaí (advice) ag Pat do na páistí ar fhaitíos go mbeidís caillte. Mhol sé dóibh ainm agus uimhir fón póca Mamaí nó daidí a fhoghlaim agus a bheith ar eolas acu. Ar lá mór sa chathair, ócaid ar nós cluiche peile nó paráid bhí Pat ag moladh go mba cheart do gach páiste an uimhir fón a bheith scríofa ar a lámh acu. Mhínigh sé (he explained) dóibh go bhfuil na gardaí ann chun aire a thabhairt do gach duine. D’éist na páistí go géar leis agus is dócha go bhfuil an uimhir fón á fhoghlaim anois acu.

Chuamar amach sa chlós ansin chun an carr a fheiceáil. Bhí cead ag na páistí suí isteach sa charr. Bhí mála mór lán d’ éadaí ag Pat agus lig sé do na páistí gléasadh suas mar ghardaí.

Bhí an-craic go deo acu. Míle buíochas Pat!

12 Deireadh Fómhair

2013/2014

Gléasadh na Samhna 25/10/2013  N2A

Gléasadh na Samhna 25/10/2013  N2B

2015/2016

Scéal beag ó rang N2A

Is cara mór le daltaí Gaelscoil Thaobh na Coille é an Garda Pat Cullen a tháinig isteach ar cuairt go Rang N2 ar an Déardaoin 8ú Deireadh Fómhair 2015.

Thaispeáin sé a éide (uniform) agus a hata dúinn. Bhí dornaisc (hand cuffs),  bata (baton) agus radio aige freisin. Nuair a chroith sé an bata beag dubh mhéadaigh sé  (it enlarged) agus bhí ionadh  ar na daltaí (the pupils were surprised) cé comh trom (heavy) is a bhí sé.

Bhí moltaí (advice) ag Pat do na páistí ar fhaitíos go mbeidís caillte. Mhol sé dóibh ainm agus uimhir fón póca Mamaí nó daidí a fhoghlaim agus a bheith ar eolas acu. Ar lá mór sa chathair, ócaid ar nós cluiche peile nó paráid bhí Pat ag moladh go mba cheart do gach páiste an uimhir fón a bheith scríofa ar a lámh acu. Mhínigh sé (he explained) dóibh go bhfuil na gardaí ann chun aire a thabhairt do gach duine. D’éist na páistí go géar leis agus is dócha go bhfuil an uimhir fón á fhoghlaim anois acu.

Chuamar amach sa chlós ansin chun an carr a fheiceáil. Bhí cead ag na páistí suí isteach sa charr. Bhí mála mór lán d’ éadaí ag Pat agus lig sé do na páistí gléasadh suas mar ghardaí.

Bhí an-craic go deo acu. Míle buíochas Pat!

12 Deireadh Fómhair

 

2013/2014

Halloween Fancy Dress 25/10/2013  N2A

Halloween Fancy Dress 25/10/2013  N2B